ZŁOTE SZKOŁY NBP

Nasza szkoła przystąpiła do I edycji ogólnopolskiego programu popularyzującego wiedzę ekonomiczną „Złote Szkoły NBP”. Zawiązała się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej (2 nauczycieli Dorota Nawrot i Małgorzata Skawińska oraz 8 uczniów klasy 1a, grupa technik rachunkowości).
Ideą programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne. Szkoła ma do wykonania trzy zadania:
1. Spotkanie z ekspertem
2. Lekcja z ekonomią
3. Szkolna debata
Zadaniom tym przyświeca hasło: „GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH”, do zrealizowania jest 7 zagadnień dotyczących finansów osobistych.
W dniu 17 marca 2021 r. na platformie Teams odbyło się spotkanie z ekspertem. Był nim Dyrektor jednego z banków w Łańcucie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie (z klas 1A,2AP, 2AG, oraz Gabriela Józefczyk i Anna Perec – stypendystki Marszałka Województwa Podkarpackiego) wraz z nauczycielami(łącznie 73 osoby). Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczycielki koordynujące program wraz z Dyrektorem Szkoły Jackiem Królem.
W bardzo ciekawy sposób omówione zostały zagadnienia związane z pierwszym kontem bankowym i kartą płatniczą oraz sposoby na pomnażanie oszczędności.

 

Skip to content