UCZNIOWIE KLASY 3 TECHNIKUM REKLAMY OBJĘCI PATRONATEM WSIiZ

Dzięki współpracy z Uczelnią nasi uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności głównie z obszaru nauk graficznych, artystycznych i komunikacji wizualnej.
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zaprosiła uczniów na cykl lekcji z zakresu GRAFIKI KOMPUTEROWEJ, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez szkołę.
Uczestniczyliśmy już w dwóch spotkaniach: 20 kwietnia odbył się bardzo ciekawy wykład „Wstęp do malarstwa cyfrowego” a 22 kwietnia „Podstawy animacji”.
Ponadto Uczelnia:
– zapewnienia uczniom szkoły możliwość uczestnictwa raz w półroczu w wybranych wykładach w formie stacjonarnej lub online prowadzonych w ramach spotkań „Wielkie pytania w nauce”, „Przybij piątkę nauce”,
– umożliwia uczniom szkoły udział w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez Uczelnię.
– umożliwia wzięcie udziału w imprezach organizowanych przez Uczelnię, adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych w terminach określonych przez Dział Promocji WSIiZ,
– zapewnia uczniom szkoły ponadpodstawowej możliwość współpracy z kołami naukowymi Uczelni.
Skip to content