WIEDZA MOŻE URATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE

W Zespole Szkół nr 3 w Łańcucie uczniowie klas pierwszych szkoły branżowej będący jednocześnie członkami 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie wraz z kolegami uczestniczyli w szkoleniu pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz kadrę wychowawczą Hufca.
W ramach spotkania młodzież zapoznała się z podstawowymi zasadami postępowania z ofiarami nieprzewidywanych zdarzeń losowych, takich jak zatrzymanie akcji serca, złamania, oparzenia, atak epilepsji czy zadławienia. Przy okazji spotkania młodzież zapoznała się z rolą i zadaniami jakie niesie ze sobą zawód strażaka oraz miała okazję poćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową oraz sztuczne oddychanie na defibrylatorze AED – specjalistycznym urządzeniu medycznym, przywracającym tempo i właściwą pracę mięśnia sercowego.
Dziękujemy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie oraz kadrze wychowawczej Hufca za zorganizowanie tak ważnego i ciekawego szkolenia. Dziękujemy asp. Janowi Kiełb oraz sekc. Mateuszowi Witek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, za cenną lekcję wiedzy o niesieniu pomocy oraz zaznajomienie z podstawowymi zasadami ratowania życia i zdrowia człowieka.
Skip to content