KONKURS „POZNAJ SWOJE PRAWA PRACY”

W ramach programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” realizowanego we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w dniu 13 grudnia 2023 r. w naszej szkole odbył się pierwszy etap konkursu wiedzy o prawie pracy i BHP pod hasłem „Poznaj swoje prawa w pracy”. Popularyzowanie wiedzy dotyczącej prawnej ochrony pracy, przepisów BHP, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych to główny cel konkursu.
W rywalizacji wzięło udział 11 uczniów z czterech klas. Wszyscy uczestnicy z dużym zaangażowaniem rozwiązywali test składający się z 25 pytań. Podczas rywalizacji wykazali się ogromną wiedzą i zaangażowaniem. Dwie uczennice z klasy IIIRR zakwalifikowały się do etapu regionalnego tj. Tryniecka Paulina i Krępska Aldona, które uzyskały największą liczbę punktów wypełniając test w bardzo krótkim czasie. Trzymajmy za nie kciuki i życzmy powodzenia w dalszej rywalizacji.
Skip to content