XIX EDYCJA OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Od wielu lat w naszej szkole odbywa się ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości. W obecnym roku szkolnym, w dniu 14 grudnia 2023r. miał miejsce etap szkolny olimpiady pod hasłem “Zrównoważone przedsiębiorstwo”, w którym wzięli udział bardzo zdolni, pracowici i lubiący rywalizację uczniowie z kl. IIIFH i IIIRR.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie oraz Szkoła Główna Handlowa i Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie – to główni organizatorzy olimpiady. Tematyka wykracza poza treści zawarte w programie nauczania podstaw przedsiębiorczości i biznesu i zarządzania, obejmując również zagadnienia związane z powyższym hasłem.
Test złożony jest z 50 pytań, a za nietrafione odpowiedzi regulamin przewiduje naliczanie ujemnych punków, co dodatkowo stresuje uczestników. Obecnie oczekujemy na wyniki naszych uczniów i życzymy im dalszych sukcesów.
Skip to content