UDZIAŁ UCZNIÓW EKONOMIKA W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WSIIZ

19 lutego uczniowie klasy 4RH i 3RR wzięli udział w zajęciach organizowanych przez WSIiZ w ramach projektu uczelni pt. „Zrównoważony rozwój”. Zajęcia miały na celu kształtowanie postaw proekologicznych młodzieży, budowanie ich wrażliwości na problemy związane z propagowaniem i wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowanie ich w projekty ekologiczne.
Wykłady w których brali udział nasi uczniowie dotyczyły następującej tematyki:
– „Ekologia, gospodarka i sprawy społeczne, czyli o tym, jak branża modowa zmienia świat?” (Pani mgr Ewa Nowak-Koprowicz),
– „System produkcji żywności do kapitalnego remontu” (Pan prof. Tadeusz Pomianek),
– „ Co wspólnego maja LEGO, IKEA i APPLE z zielonym projektowaniem?” (Pani dr Patrycja Longawa).
Poprzez udział w warsztatach z tematyki dotyczącej środowiska, społeczeństwa i gospodarki uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o obecnych zagrożeniach wynikających z ocieplenia klimatu, degradacji środowiska czy utraty bioróżnorodności. Poznali również przykłady i rozwiązania, które pozwalają zadbać o człowieka i otaczające go środowisko.
Skip to content