Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Od 1 września 2017 roku w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie rozpoczął działalność Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Celem Ośrodka jest przede wszystkim dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników będących uczniami szkół branżowych i zasadniczych szkół zawodowych oraz prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, zgodne z potrzebami pracodawców, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
W pierwszej kolejności prowadzone będą turnusy dokształcające w zawodach: sprzedawca, fryzjer, kucharz i cukiernik, a następnie w zależności od liczebności grup również w innych zawodach (np.: krawiec, cukiernik, stolarz, fotograf, piekarz, blacharz samochodowy, lakiernik i inne). Udział w turnusach dokształcających uczniów – pracowników młodocianych uczęszczających do szkół branżowych pierwszego stopnia i zasadniczych szkół zawodowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki będzie bezpłatny.

Statut ODiDZ

Skip to content