OPIEKA STOMATOLOGICZNA – INFORMACJA

Szkolny Gabinet Dentystyczny w Zespole Szkół nr 1 w Łańcucie w ramach podpisanego porozumienia świadczy usługi również dla młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w ramach umowy z NFZ

Profilaktyczna opieka stomatologiczna zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami, art. 9, ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodzica lub pełnoletniego ucznia. Rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą w formie pisemnej złożyć sprzeciw (załącznik) dla profilaktycznej opieki stomatologicznej.
Leczenie stomatologiczne wymaga pisemnej zgody rodzica lub pełnoletniego ucznia (załącznik).
We wspomnianym gabinecie dentystycznym przyjmuje lek. stom. Agata Skorus.Uczniowie będą informowani przez wychowawców o ustalonym harmonogramie wizyt.

Zgoda/rezygnacja z opieki dentystycznej – załącznik
Skip to content