Wymagane dokumenty - REKRUTACJA 2023

Rekrutacja będzie odbywała się w sposób elektroniczny poprzez Internet lub w sekretariacie szkoły.

Wymagana dokumentacja składana w sekretariacie szkoły:

W rekrutacji 2023  na kierunki kształcenia na poziomie TECHNIKUM ustalono minimalny próg punktowy na poziomie 70 pkt.

W przypadku szkoły branżowej obowiązuje ranking miejsc.

Skip to content