Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie” organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w Krew i jej składniki na lata 2015 -2020”. Jest to ogólnopolski, edukacyjny projekt promujący honorowe krwiodawstwo. Celem akcji jest uzupełnienie wiedzy na temat Honorowego Oddawania Krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych. Opiekun Młodzieżowego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” przeprowadza w klasach drugich, trzecich i czwartych lekcje na ten temat. Szkoła stara się o uzyskanie CERTYFIKATU SZKOŁY PROMUJĄCEJ HONOROWE ODDAWANIE KRWI.

Tydzień honorowego krwiodastwa w Ekonomiku

W dniach 22 – 26 listopada obchodzimy w całej Polsce Dni Honorowego Krwiodawstwa. W naszej szkole Klub HDK „Kropelka” przypominał o tym wydarzeniu poprzez gazetkę ścienną oraz spotkania z uczniami poszczególnych klas na temat: „Łączy nas krew, która ratuje życie”. 24 listopada we współpracy z Samorządem Uczniowskim zorganizowany został Happening na ulicach miasta Łańcuta. Młodzi krwiodawcy oraz członkowie Klubu przypominali przechodniom i mieszkańcom Łańcuta o idei Honorowego Krwiodawstwa. Z wielkim zdziwieniem stwierdzili, że wielu spośród spotkanych ludzi oddaje krew. To jest bardzo mobilizujące i zachęca do takiej postawy.

Skip to content