Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2023/2024

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do technikum lub branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami

15.05 – 16.06.2023 r.
do godz. 1500

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

23.06 – 10.07.2023 r.
do godz. 1500

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.07.2023 r. do godz. 1200

4

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

17-21.07.2023 r.
do godz. 1500

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.07.2023 r.
do godz. 1200

 

 

 

Skip to content