I. Kształcenie ogólnokształcące:

1) Podstawa programowa kształcenia ogólnego w technikum4 lata (po gimnazjum)

2) Podstawa programowa kształcenia ogólnego w technikum – 5 lata (po szkole podstawowej)

4) Podstawa programowa kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia po szkole podstawowej

II. Kształcenie zawodowe technikum klasy 4:

1)Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik ekonomista

2) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik handlowiec

3) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich

4) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy

III. Kształcenie zawodowe technikum klasy 1 (od roku szkolnego 2019/2020):

1)Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik rachunkowości

2) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik handlowiec

3) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich

4) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik reklamy

IV. Kształcenie zawodowe Branżowa Szkoła I stopnia (programy):

1) Blacharz samochodowy

2) Cukiernik

3) Fotograf

4) Fryzjer

5) Kucharz

6) Lakiernik

7) Piekarz

8) Sprzedawca

9) Stolarz

Skip to content