EKONOMIK OTRZYMAŁ AKREDYTACJĘ ERASMUS+

Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przeszli proces Akredytacji uzyskali uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.
Nowością w programie Erasmus jest możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu.

W nowym programie termin „Akredytacja” oznacza nie znak jakości, a możliwość uczestnictwa w programie, to rodzaj „biletu wstępu do programu”.

Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację. Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na okres od 2021 r. do 2027 r., jednak w celu umożliwienia realistycznego planowania w projekcie, przedłożony w ramach wniosku o Akredytację Plan Erasmusa będzie obejmował krótszy okres, wynoszący od dwóch do pięciu lat, i będzie okresowo aktualizowany.

Nawiązanie współpracy z EU Mobility Sverige

W związku z realizacją działań w związku z uzyskaniem akredytacji nawiązaliśmy współpracę z EU Mobility Sverige Internships – Training na czele z panią Patrycją Pilarek.
Mamy już pierwsze plany na wyjazd do Szwecji uczniów w zawodach: technik handlowiec, technik rachunkowości, technik usług fryzjerskich i technik reklamy. W kolejnych latach planowane są staże w Portugalii, Chorwacji i Hiszpanii.

Nawiązanie współpracy z EU Mobility Croatia

Skip to content