OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO FOX

UDZIAŁ NASZEJ SZKOŁY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO FOX POD PATRONATEM NAUKOWYM INSTYTUTU FILOLOGII ANGIELSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

20 kwietnia 2021 r. Dariusz Uchman, uczeń klasy 2BRP wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkolnym koordynatorem konkursu i opiekunem merytorycznym była Pani Magdalena Krowicka.
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” jest formą zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej w oparciu o wybraną lekturę. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych. Nasza szkoła wzięła udział w kategorii „Lions”, której uczestnicy mieli za zadanie przygotować się z lektury „The African Queen” C.S. Forestera.
W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, jego przeprowadzenie w naszej szkole odbyło się w formie zdalnej, wg przyjętych zasad zdalnego nauczania. Forma zdalna była formą zabawy i sprawdzenia swoich umiejętności bez przyznawania tytułu laureata. W czerwcu odbyło się podsumowanie konkursu. Uczestnik naszej szkoły za udział w konkursie otrzymał upominek oraz dyplom od organizatorów. Dla naszej szkoły jest to ogromna radość i powód do dumy z Darka, ponieważ nie tylko zdobył wysoką ilość punktów z testu, ale wyróżnił się dużym zaangażowaniem w przygotowanie do niego.
Skip to content