„KOMIN-MORDERCA”

W dniu 9 lutego klasa 4B uczestniczyła w wykładzie „Komin-morderca” zorganizowanym przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem przewodnim był smog i problematyka jakości powietrza, w Polsce i na świecie – jak jest, dlaczego tak jest i co z tym można zrobić. Dowiedzieliśmy się również, dlaczego zanieczyszczenia powietrza są dla nas problemem – czy rzeczywiście mają wpływ na nasze zdrowie, czy zagrażają naszemu życiu?
Poruszono temat „wielkiego smogu londyńskiego”. Wydarzenie to w połowie XX wieku zapoczątkowało starania o poprawę jakości powietrza w Europie i na świecie. Poza tym rozmawialiśmy o źródłach zanieczyszczeń powietrza, w tym tak zwanej “niskiej emisji” – jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w naszym kraju, o pyle zawieszonym – jego źródłach i wpływie na nasze zdrowie i życie, jak również o jakości powietrza w Polsce i sposobach jej poprawy.
Skip to content