„WIDZĘ SIEBIE W TYM ZAWODZIE”

Uczniowie klas czwartych technikum w zawodach: technik handlowiec, technik rachunkowości oraz technik reklamy w ZS nr 3 w Łańcucie wzięli udział w pilotażowym projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pt. „Widzę siebie w tym zawodzie. Nowoczesne technologie w poradnictwie zawodowym”.
W ramach tego projektu odbyły się dwa spotkania pracowników WUP z uczniami.
Pierwsze spotkanie miało formę zajęć grupowych. Tematyka dotyczyły głównie zagadnień związanych z planowaniem przez uczniów dalszej kariery edukacyjno – zawodowej, w tym wyboru szkoły wyższej oraz wejścia na rynek pracy po ukończeniu nauki.
Drugie spotkanie miało charakter typowo warsztatowy, w trakcie którego zaprezentowany został sprzęt rozszerzonej rzeczywistości (Virtual Reality – VR) wraz ze specjalnym oprogramowaniem (filmami 1800 oraz wirtualnymi aplikacjami) przygotowanymi na terenie województwa podkarpackiego na zamówienie WUP w Rzeszowie. Całość została przygotowana z myślą o doradcach zawodowych jako narzędziu wspomagającym ich pracę. Po prezentacji wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie mogli przetestować sprzęt VR wcielając się we wcześniej wybrany zawód i wykonując charakterystyczne dla danego zawodu czynności.
Udział w projekcie i możliwość skorzystania z najnowszych technologii pozwolił uczniom i szkolnemu doradcy zawodowemu spojrzeć na świat zawodów zupełnie innym okiem. Pewnie dla wielu będzie inspiracją w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno –zawodowej.
Skip to content