TECHNIK RACHUNKOWOŚCI W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W RZESZOWIE

Uczniowie klas 3FR i 2RR w dniu 13 lutego 2023r. uczestniczyli w zorganizowanych przez Urząd Statystyczny warsztatach z zakresu statystyki publicznej. Pracownicy urzędu zapoznali uczestników z działalnością tej instytucji i uświadomili znaczenie pozyskanych i rzetelnie opracowanych danych statystycznych. Podczas warsztatów miało miejsce kształcenie świadomego użytkowania danych statystycznych oraz rozwijanie praktycznych umiejętności wyszukiwania i interpretacji danych dostępnych na Portalu Informacyjnym GUS- u oraz stronie internetowej US Rzeszów. Rozwijano również umiejętności korzystania ze źródeł statystycznych oraz obliczania wskaźników statystycznych i ich interpretowania. Bardzo atrakcyjnym punktem warsztatów był konkurs z nagrodami, w którym czołowe miejsca zajęły dziewczyny z klasy 2RR: I Aldona Krępska, II Aleksandra Gwizdała i III Bettina Olbrycht. Wszyscy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy – upominki. Drugim punktem programu wycieczki było zwiedzanie historycznych miejsc miasta Rzeszowa.

WIĘCEJ…

Skip to content