WYCIECZKA DYDAKTYCZNA DO HIPERMARKETU

Grupa handlowców z klasy II FH 24 kwietnia była na wycieczce dydaktycznej w Centrum Handlowym Auchan Krasne. Uczniowie mieli spotkanie z menadżerem centrum, który opowiedział im o funkcjonowaniu firmy. Zapoznał z zasadami zamawiania towarów, gospodarki zapasami i funkcjonowania magazynu. Omówił jak realizowana jest w firmie ustawa o ochronie środowiska i jak wygląda postępowanie z odpadami. Uczniowie mieli możliwość zwiedzania zaplecza, magazynu i ćwiczyli przyjmowanie towaru do sklepu.

WIĘCEJ…

Skip to content