EKONOMIK NA OLIMPIADZIE WIEDZY EKOLOGICZNEJ

W dniu 9 stycznia 2024 roku odbył się etap szkolny XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Celem olimpiady jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej i odpowiednich postaw względem środowiska przyrodniczego, a także budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Olimpiada ma za zadanie pobudzać aktywność badawczą, inspirować do podejmowania inicjatyw działań praktycznych na rzecz ochrony przyrody, poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi.
W etapie szkolnym wzięło udział 19 uczniów i uczennic z klas 2A, 3RR, 3FH i 4RH. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Skip to content