ETAP REGIONALNY KONKURSU ” POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Uczennice klasy IIIRR tj. Paulina Tryniecka i Aldona Krępska – laureatki etapu szkolnego, w dniu7 marca 2024r. wzięły udział w regionalnym etapie XI edycji Konkursu pt. „Poznaj swoje prawa w pracy” w Rzeszowie, zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Warszawie pod patronatem Ministra Edukacji.
Zawody te są ogólnopolską rozgrywką, której celem jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy oraz z zakresu bhp, wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Na tym etapie rywalizacji poziom był bardzo wysoki. Uczestnicy udzielali odpowiedzi na pytania zawarte w teście wielokrotnego wyboru, opracowanego w oparciu o zasoby pochodzące z centralnej bazy pytań. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą i ogromnym zaangażowaniem. Laureaci otrzymali nagrody,
a pozostali – dyplomy. Na opiekunów czekały listy gratulacyjne za udział i bardzo dobre przygotowanie swoich uczniów do konkursu.
Skip to content