Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich

Gabriela Józefczyk i Patrycja Ziętek z klasy IIIA uczestniczyły 11 marca 2021 r. w etapie okręgowym OWiUHM w Mielcu. Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Temat przewodni VI Olimpiady WiUH-M brzmi: „Kryzys jako zjawisko ekonomiczne w teorii i praktyce gospodarowania”. Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wyniki tej części  będą opublikowane 30 marca. Uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content