AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI EUROCASH

Uczniowie z klas IIIA, IIAP,IIAG uczący się w zawodzie technik handlowiec 22 kwietnia 2021 r. brali udział w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych zorganizowanym przez Akademię Umiejętności Eurocash. Wydarzenie w całości przebiegało on-line.  Uczestniczyło w nim około 1600 osób z całej Polski.

Celem Wirtualnego Festiwalu było zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w obszarze szeroko rozumianej logistyki, zawodów takich jak magazynier, administrator, planista transportu. Ważnym elementem Festiwalu było także przekazanie uczniom wiedzy  w ramach doradztwa zawodowego, jak planować swoją ścieżkę zawodową , jak odnaleźć się na rynku pracy i znaleźć pracę marzeń, ale także jak przygotować się do rozmów rekrutacyjnych. Uczniowie brali udział w następujących webinariach:

  1. Czy istnieje praca marzeń, jeśli tak, jak ją znaleźć?
  2. Jak Twoje wartości i motywacja pomagają w osiąganiu celów i spełnianiu marzeń?
  3. Na czym polega praca w logistyce (magazynier, administrator, planista zapasu).
  4. Jak przygotować się do procesu rekrutacji?
  5. Trendy i nowości w logistyce.
Skip to content