DEBATA SZKOLNA W EKONOMIKU – trzeci etap programu Złote Szkoły NBP

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program, którego ideą jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. Zespoły ubiegają się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, wykonując określone w programie zadania. Nasza szkoła wykonała już dwa zadania: spotkanie z ekspertem i lekcje z ekonomią. Szkolna debata jest ostatnim zadaniem. Debata odbyła się w dniu 29 kwietnia 2021r. online na platformie Teams.

Jako eksperci zostali zaproszeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Małgorzata Wosiek – Zastępca Dyrektora w Instytucie Ekonomii i Finansów, dr Piotr Cyrek – Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. współpracy ze szkołami średnimi, mgr Rafał Pitera – nauczyciel akademicki w Instytucie Ekonomii i Finansów. W debacie brało udział 54 uczestników. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy:

1. Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich.

2. Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych. Debata miała formę dyskusji panelowej.

Eksperci przybliżyli uczestnikom pojęcie i klasyfikację ubezpieczeń. Podali przykłady ubezpieczeń osobowych, majątkowych i na życie. Wytłumaczyli istotę ubezpieczenia społecznego a w szczególności ubezpieczenia emerytalnego. Podali warunki jakie należy spełnić aby w późniejszym czasie otrzymać emeryturę. Omówili zasady funkcjonowania obecnego systemu emerytalnego i wiek emerytalny w Polsce i porównali z krajami wysoko rozwiniętymi. Wyjaśnili zasady naliczania i otrzymywania 13 emerytury.

W drugiej części debaty przedstawiono prawa konsumenta przy zakupie dokonywanym w formie stacjonarnej i internetowej. Dużo czasu poświęcono na bezpieczeństwo robienia zakupów w sieci, jak rozpoznać czy strona internetowa, na której robi się zakupy jest bezpieczna. Wyjaśniono w jakich sytuacjach należy kupować na raty i jakie korzyści z nich wynikają. Omówiono cel i zasady działania Biura Informacji Kredytowej.

W trakcie debaty uczestnicy lepiej poznali tematykę ubezpieczeń i dowiedzieli się jak od strony prawnej są chronieni konsumenci. Wiedza dotycząca ubezpieczeń i praw konsumenta była poparta licznymi przykładami co ułatwiło lepsze jej zrozumienie.

Skip to content