UCZNIOWIE 2 RG BIORĄ UDZIAŁ W PROJEKCIE: „UCZELNIA OTWARTA DLA NASTOLATKÓW”

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie realizuję  projekt „Uczelnia otwarta dla nastolatków”. Projekt jest współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej.

W ramach projektu realizowane są warsztaty edukacyjne z trzech bloków tematycznych (do wyboru):

 • Graficzny – 18 h lekcyjnych
 • Multimedialny – 18 h lekcyjnych
 • Lotniczy  – 18 h lekcyjnych

Uczniowie klasy 2RG od kwietnia biorą udział w cotygodniowych warsztatach – blok multimedialny. Warsztaty są prowadzone online poprzez platformę zdalnej komunikacji – Cisco Webex

Program warsztatów jest bardzo bogaty i składa się z 3 części tematycznych:

 1. BLOK AUDIO:

  Nagrywanie dźwięku – uczestnicy warsztatu poznają m.in. zasady obsługi sprzętu oraz nagrywania dźwięku na urządzeniach reporterskich (audiorejestratory, mikrofony), z uwzględnieniem różnych warunków i przeznaczenia zapisanego materiału. Rozwijanie precyzji manualnej i kultury pracy.
  • Obróbka dźwięku – uczestnicy warsztatu poznają m.in. zasady obróbki dźwięku w programie montażowym. Opanowanie zasad rejestracji i przechowywania nagranego dźwięku. Opanowanie zasad montażu w jakości emisyjnej oraz pod video. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i precyzji wykonawczej.
  • Zajęcia praktyczne z realizacji nagrań i obróbki dźwięku – uczniowie pod kierunkiem instruktora opracowują scenariusz mini słuchowiska, realizują nagranie w domowych warunkach oraz dokonują jego montażu. Kształtowanie umiejętności kooperacyjnych. Rozwijanie kreatywnego wykorzystania nabytych umiejętności.
   
 2. BLOK VIDEO:

  Technika Filmowa
  – omówienie kluczowych elementów składających się na sprzętowy i teoretyczny warsztat filmowca. Wprowadzenie do głównych koncepcji leżących u podstaw realizacji filmowej i wideo. Sprzęt audio wideo, oświetlanie, scenariusz i scenopis, zasady pracy na planie (nawet jednoosobowym), metody realizacji wideo pozwalające na osiągnięcie konkretnych rezultatów – z przykładami.
  Język Filmu teoria stojąca za pięknem obrazu fotograficznego i filmowego. Kadrowanie, kompozycja i kolor w filmie, ustawianie scen. Analiza przykładów scen filmowych.
  „Filmmaking”- w praktyce– nagrania i montaż w praktyce.

 BLOK WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

Podstawowe zasady wystąpień publicznych– uczestnicy warsztatu zapoznają się z zasadami ruchu scenicznego, mowy ciała, zastosowania multimediów w wystąpieniu, struktury i stylu wystąpienia. Kształtowanie świadomego używania mowy ciała w sytuacjach społecznych. Rozwijanie umiejętności opanowywania tremy oraz dobrej komunikacji w czasie wystąpienia publicznego.
Przygotowanie wystąpień publicznych (etapy, zasady) w tym przed kamerą i mikrofonami – uczestnicy poznają specyficzne zasady zachowania się podczas wystąpień publicznych. Kształtowanie świadomego używania mowy ciała w sytuacjach społecznych. Rozwijanie umiejętności opanowywania tremy oraz dobrej komunikacji w czasie wystąpienia publicznego. Rozwijanie kreatywnego wykorzystania nabytych umiejętności.
Przygotowanie wystąpienia o charakterze artystyczno-eventowym– uczestnicy warsztatu po kierunkiem instruktora opracowują brief, scenariusz krótkiego wystąpienia równoczesnego przed publicznością i kamerą z użyciem multimediów i techniki scenicznej.

Skip to content