JAKI JEST MÓJ UDZIAŁ W TWORZENIU LEPSZEJ RZECZYWISTOŚCI?

We wtorek na lekcji języka polskiego klasa 1RR zaprezentowała prace, których celem było propagowanie postaw ekologicznych i troska o Ziemię. W swoich przemówieniach uczniowie dowodzili, że człowiek wezwany do tworzenia oblicza Ziemi, niszczy jej piękno i narusza harmonię świata. Wiele ciekawych rozwiązań dostarczyły ich prace literackie na temat: JAKI JEST MÓJ UDZIAŁ W TWORZENIU LEPSZEJ RZECZYWISTOŚCI. Głębokich przemyśleń można było się doszukać w napisanych przez nich wierszach. Prace plastyczne zobrazowały powyższy problem i ukazały dużą pomysłowość i kreatywność uczniów. Wszystkie działania dowiodły głębokiego zrozumienia problemu i poczucia wielkiej odpowiedzialności za naszą Ziemię.

WIĘCEJ…

Skip to content