POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W ŁAŃCUCKIM EKONOMIKU

Każdy z nas chce być świadomym konsumentem, dlatego też 18 listopada w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości uczniowie naszej szkoły z klas 2FH i 2RR uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Panem Krzysztofem Ozgą, działającym na terenie powiatu łańcuckiego.
Wszyscy z zaciekawieniem słuchali o tym, jakie prawa przysługują kupującemu i jakie obowiązki spoczywają na sprzedawcy. Młodzież dowiedziała się również o bezpiecznym dokonywaniu zakupów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorcy, a najważniejsze, jaką pomoc można uzyskać od Rzecznika tj. (udziela on mieszkańcom bezpłatnych porad prawnych w sprawach konsumenckich, może być mediatorem w sporze konsumenckim, a w ostateczności pomóc wnieść pozew sądowy przeciwko nieuczciwemu przedsiębiorcy).
Uczniowie dzięki podawanym przykładom nabyli praktycznych umiejętności przydatnych w codziennych sytuacjach, takich jak zakupy w sklepie czy w Internecie, składanie reklamacji i odróżnienie reklamacji od gwarancji. Znając swoje prawa i regulacje prawne dotyczące zakupów stacjonarnych czy online, będą wiedzieli jak interpretować skomplikowane regulaminy sklepów i omijać różne pułapki zakupowe.
Skip to content