Cieśla

Zawód cieśla (symbol cyfrowy 711501) został przyporządkowany do branży budowlanej (BUD). W ramach tego zawodu wyodrębniona została jedna kwalifikacja: BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich, która została przyporządkowana do poziomu 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji jako kwalifikacja cząstkowa.

Zawód cieśla może być kształcony w branżowej szkole I stopnia, a także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kształcenie w tym zawodzie może stanowić podbudowę do dalszego kształcenia zawodowego w ramach tej samej branży w zawodach: technik budownictwa lub technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Celem pracy cieśli jest wykonywanie: konstrukcji drewnianych, form, deskowań elementów konstrukcji betonowych, żelbetowych, rusztowań drewnianych, pomostów roboczych; napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych. Cieśla organizuje i wykonuje prace przy zastosowaniu narzędzi i sprzętu do robót ciesielskich, np. piła tarczowa, wiertarka, siekiera, piła, strug. Miejscem pracy cieśli jest plac budowy zarówno na zewnątrz, jak i w środku budynków. Wiele prac cieśla wykonuje w trudnych i niebezpiecznych warunkach, np. szalując głębokie, wąskie wykopy fundamentów lub pracując na dużych wysokościach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą, np. cieśle i stolarze budowlani, cieśla szalunkowy. Praca cieśli ma charakter wybitnie zespołowy. Wykonuje on swoją pracę w ścisłej współpracy z innymi pracownikami zwłaszcza przy transporcie i montażu gotowych elementów. Elementarną rolę w tym zawodzie odgrywają zdolności manualne.

Skip to content