Fotograf

Zawód fotograf 343101 można uzyskać w Branżowej Szkole I stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I stopnia i uzyskaniu dyplomu zawodowego w zawodzie fotograf 343101 (kwalifikacja AUD.02.. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu), można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Po potwierdzeniu kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu absolwent szkoły będzie posiadał wykształcenie średnie branżowe.

Fotograf jest zawodem zajmującym się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu. Wykonuje zdjęcia do dokumentów, okolicznościowe, portretowe, reklamowe czy reportażowe. Fotograf może prowadzić własną działalność usługową, pracować w firmie fotograficznej lub w instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności: agencje reklamowe, telewizja, redakcje prasowe. Fotograf wykorzystuje w swojej pracy sprzęt analogowy lub cyfrowy o różnym stopniu zaawansowania technicznego.

Obecnie funkcjonuje wiele małych i średnich firm fotograficznych. Rynek pracy poszukuje wykwalifikowanych pracowników, wykonujących z zaangażowaniem i fachowością zadania zawodowe z zakresu fotografii.
Analiza ofert pracy, prowadzona w oparciu o portale Internetowe wskazuje, że fotografowie należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych fotografów ze znajomością tradycyjnych i nowoczesnych metod wykonywania zdjęć.

Skip to content