technik reklamy

fotografia w reklamie

Technik reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych. Technik reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym powinniśmy położyć nacisk na kształtowanie rożnych cech i postaw, a w szczególności komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest również wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: Wykonywanie przekazu reklamowego
Kwalifikacja 2: Zarządzanie kampanią reklamową

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • fotografii reklamowej,
 • grafiki komputerowej,
 • technik poligraficznych,
 • sporządzania budżetu kampanii reklamowej i promocyjnej,
 • planowania i dokonywania zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 • stosowania metody badań rynku reklamy,
 • oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej.

W planie nauczania są następujące przedmioty zawodowe:

 • podstawy reklamy,
 • przekaz i komunikacja w reklamie,
 • kampania reklamowa,
 • język angielski w reklamie,
 • fotografia w reklamie,
 • BHP i strategia w reklamie,
 • kreacja w reklamie,
 • produkcja reklamy,
 • planowanie kampanii reklamowej,
 • zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej,
 • skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • pracownia fotografii w reklamie,
 • praktyka zawodowa w klasie trzeciej i czwartej (po 4 tygodnie).

Zatrudnienie

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.
Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

Skip to content