ETAP REGIONALNY KONKURSU „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Dnia 2 marca 2023 r. rozstrzygnął się II etap konkursu wiedzy o prawie pracy pt. „Poznaj swoje prawa w pracy” dla szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa podkarpackiego. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów BHP wśród uczniów. Uczestnikami byli laureaci I etapu. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice tj. Izabela Cebulak z kl. IIIFR oraz Marlena Blajer z kl. IIRR.
Stopień trudności był bardzo wysoki, gdyż uczestnicy udzielali odpowiedzi na pytania zawarte w teście wiedzy wielokrotnego wyboru, opracowanym przez Okręgową Komisję Konkursową w oparciu o zasoby pochodzące z centralnej bazy pytań.
Rywalizacja była ogromna, a uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i zaangażowaniem. Wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa i upominki ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Rzeszowie.
Skip to content