IX OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich organizowanych przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. Program Olimpiady dotyczy dwóch dziedzin: ekonomia i rachunkowość. Obejmuje wiedzę oraz umiejętności w zakresie problematyki ogólnej w dziedzinie nauk ekonomicznych i tematu wiodącego. Temat IX OWiUM brzmi: „Ekonomiczne i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w Polsce”.
W zawodach szkolnych Olimpiady, przygotowanych i przeprowadzonych przez panią Dorotę Nawrot wzięło udział 20 uczniów z klasy III i IV uczących się w zawodzie technik rachunkowości. Trzy osoby, które uzyskały największą liczbę punktów, zostały zakwalifikowane do okręgowego etapu, który został przeprowadzony w Mielcu. Naszą szkołę na tym etapie w dniu 16 listopada 2023 r. reprezentowały: Paulina Tryniecka, Izabela Cebulak, Anna Hołub. Uczennicom życzymy sukcesów i wytrwałości w rozwijaniu swoich pasji ekonomicznych.
Skip to content