LEKCJA Z WSIIZ W EKONOMIKU

15 grudnia, w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania, odbyła się lekcja z zakresu grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej. Gościem w naszej szkole był Pan Mikołaj Birek, który poprowadził bardzo ciekawy wykład na temat fotogrametrii, czyli dziedziny nauki i techniki zajmującej się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych. Technologia ta pozwala stworzyć cyfrową wersję rzeczywistego, trójwymiarowego obiektu.
Początkowo fotogrametrię wykorzystywano do kartografii i geodezji. Współcześnie korzysta się z niej także w architekturze, produkcji przemysłowej, przy prowadzeniu śledztw policyjnych, czy do produkcji assetów używanych przy filmach, animacji, multimediach i efektach specjalnych. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie fotogrametria da także początek nowej rewolucji w grafice gier komputerowych.
Pan Mikołaj nie tylko przybliżył uczniom sposoby wykorzystania fotogrametrii, ale także pokazał uczniom proces tworzenia własnych prac. Opowiedział też i zaprezentował metody skanowania i procesowania, zachęcając jednocześnie uczniów do próbowania własnych sił w tym kierunku.
Skip to content