7 sierpnia 2022 roku odeszła z tego świata emerytowana nauczycielka naszej szkoły śp. Pani profesor Maria Kluz

Pani profesor Maria Kluz była zasłużoną i cenioną nauczycielką oraz wychowawczynią w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernia w Łańcucie, odznaczoną nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

W okresie pracy zawodowej pełniła funkcję przewodniczącej Szkolnego Koła PCK, prowadząc wspólnie z młodzieżą liczne akcje wspomagające ludzi starszych, chorych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pani profesor była osobą empatyczną, życzliwą wobec młodzieży, szczerze angażowała się w rozwiązywanie problemów naszych uczniów. Była nauczycielką bardzo szanowaną i lubianą przez młodzież. Uczniowie cenili Panią profesor nie tylko za wiedzę, umiejętności dydaktyczne, ale za dużą cierpliwość, wyrozumiałość i serdeczność.

Pozostawała w bliskim kontakcie z absolwentami naszej szkoły, interesowała się ich losami. Często zapraszana była na zjazdy i spotkania absolwentów.

Pani profesor do ostatnich dni życia, mimo niedołężności, była pełna radości, pogody ducha i życzliwości wobec ludzi. Wszystkich uczniów miała w pamięci do ostatnich dni swojego życia. W naszych sercach pozostanie na zawsze jako osoba czyniąca dobro i wierna nauce Chrystusa.

Skip to content